13/01/2022 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Nghị quyết HĐQT triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (thay thế Nghị quyết HĐQT số 03.11.1/2021/NQ-HĐQT ngày 03/01/2021)

Nghị quyết HĐQT triển khai Phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu (thay thế Nghị quyết HĐQT số 03.11.1/2021/NQ-HĐQT ngày 03/01/2021)...

Xem thêm

11/01/2022 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi/điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ (ngày hoàn thành đợt chào bán: 11/01/2021)

Nghị quyết HĐQT thông qua thay đổi/điều chỉnh phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành riêng lẻ (ngày hoàn thành đợt chào bán: 11/01/2021) ...

Xem thêm

24/11/2021 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Nghị quyết HĐQT về thay đổi phần vốn góp tại Công ty CP Phòng khám Ba Đình

Nghị quyết HĐQT về thay đổi phần vốn góp tại Công ty CP Phòng khám Ba Đình

Xem thêm

17/11/2021 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Nghị quyết HĐQT ban hành Quy chế Công bố thông tin

Nghị quyết HĐQT ban hành Quy chế Công bố thông tin

Xem thêm

04/11/2021 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Nghị quyết HĐQT thông qua thành lập Công ty CP sản xuất phần mềm Vinam

Nghị quyết HĐQT thông qua thành lập Công ty CP sản xuất phần mềm Vinam

Xem thêm