09/12/2021 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Thông báo kết quả giao dịch - Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc, Thành viên HĐQT đã bán 500.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Cường - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT, Giám đốc - Mã chứng khoán: CVN -...

Xem thêm

29/11/2021 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Báo cáo giao dịch cổ đông nội bộ - Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc, Thành viên HĐQT

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Cường - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT, Giám đốc - Mã chứng khoán: CVN -...

Xem thêm

16/04/2021 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG - THÀNH VIÊN HĐQT, GIÁM ĐỐC - ĐÃ MUA 500.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Cường - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT, Giám đốc - Mã chứng khoán: CVN -...

Xem thêm

11/03/2021 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Nguyễn Mạnh Cường - Thành viên HĐQT/Giám đốc - Đăng ký mua 500.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Mạnh Cường - Mã chứng khoán: CVN - Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Giám...

Xem thêm

28/01/2021 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn - Ngô Văn Bình

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Văn Bình - Mã chứng khoán: CVN - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch:...

Xem thêm