Báo cáo về ngày không còn là cổ đông lớn – Nguyễn Thị Mỹ Nhung

– Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Mỹ Nhung
– Mã chứng khoán: CVN
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.495.100 CP (tỷ lệ 5,03%)
– Số lượng cổ phiếu đã bán: 18.400 CP
– Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 1.476.700 CP (tỷ lệ 4,97%)
– Ngày thực hiện giao dịch làm thay đổi tỷ lệ sở hữu và không còn là cổ đông lớn: 04/01/2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *