Đăng ký ngày giao dịch cổ phiếu CVN niêm yết bổ sung trên HNX

Chúng tôi, CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 6, tòa nhà VTC Online, số 18 Tam Trinh, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, TP Hà Nội

Giấy đăng ký kinh doanh số: 0102174005 do Sở KH & ĐT TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/02/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 06/01/2021.

Căn cứ Quyết định số 14/QĐ-SGDHN ngày 12/01/2021 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Vinam được niêm yết bổ sung cổ phiếu, Công ty Cổ phần Vinam xin đăng ký ngày giao dịch bổ sung chứng khoán tại HNX như sau:

  • Tên Công ty: Công ty Cổ phần Vinam
  • Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Vinam
  • Mã chứng khoán: CVN
  • Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
  • Mệnh giá: 10.000/cổ phiếu
  • Ngày giao dịch bổ sung: ngày 29 tháng 01 năm 2021
  • Giá giao dịch: Giá đóng cửa ngày 28 tháng 01 năm 2021
  • Số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 3.299.994 cổ phiếu
  • Số lượng chứng khoán tự do chuyển nhượng: 3.299.994 cổ phần
  • Số lượng chứng khoán hạn chế chuyển nhượng: 0 cổ phần.

Trân trọng cảm ơn./.