Nhà máy điện rác

Nhà máy điện rác

Theo thống kê trên toàn quốc, lượng chất thải rắn năm 2019 là khoảng 36 triệu tấn và con số này dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030, với trên 60% lượng chất thải chưa được xử lý hoặc thải bỏ một cách hiệu quả. Tận dụng chất thải như một nguồn tạo ra năng lượng sạch là giải pháp thông minh vừa giải quyết vấn đề chất thải hiện đang cấp bách của Việt Nam và hỗ trợ quốc gia chuyển đổi sang quỹ đạo tăng trưởng carbon thấp. VINAM chúng tôi đang nỗ lực không ngừng để góp phần giảm tải rác thải, cũng như tận dụng để tạo ra nguồn năng lượng sạch, phục vụ cho người dân, góp phần cải thiện môi trường sống bằng các dự án xây dựng nhà máy điện rác theo công nghệ tiên tiến của Nhật Bản. Chúng tôi đang triển khai hợp tác với các tập đoàn hàng đầu Nhật Bản trong lĩnh vực này, hướng tới là công ty đi đầu trong lĩnh vực đầu tư nhà máy đốt rác phát điện ở Việt Nam.