Giới thiệu

Tiền thân là Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Nguyên và Năng Lượng Việt Nam, được thành lập ngày 14/02/2007. Đến tháng 12/2009, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Vinam, với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh chính của Công ty là Xây dựng dân dụng, Bán buôn vật liệu xây dựng và tư vấn lập hồ sơ thầu.Thực hiện chủ trương đại chúng hóa và niêm yết trên thị trường chứng khoán. Năm 2010 ban lãnh đạo Công ty đã quyết liệt thực hiện tái cơ cấu mô hình Công ty phù hợp với xu hướng chung. Ngày 06/08/2010 đánh dấu bước ngoặt phát triển khi lần đầu tiên cổ phiếu của Công ty chính thức giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà nội với ký hiệu mã là CVN. Sau một thời gian giao dịch ổn định, đến ngày 13/12/2010, Công ty được UBCKNN cấp giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng. Công ty đã tiến hành phát hành thêm cổ phần cho cổ đông hiện hữu, nhà đầu tư chiến lược và huy động thành công 20 tỷ đồng. Chính thức tăng vốn điều lệ lên 32,5 tỷ đồng. Sau giai đoạn khó khăn 2013-2015, Từ năm 2016 Công ty thực hiện cơ cấu lại hoạt động kinh doanh chính chuyển hướng sang lĩnh vực đầu tư và thương mại, xây dựng lại đội ngũ quản lý phù hợp với tình hình mới và tên Công ty chính thức được thay đổi thành: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Vinam. Bước đầu hoạt động đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu trở thành nhà phân phối trên 100 sản phẩm. Hoạt động thương mại sẽ chiếm khoảng 60% lợi nhuận trong tương lai của Công ty. Hoạt động cốt lõi hiện tại Đầu tư và dịch vụ chứng khoán trong tương lai sẽ tiếp tục duy trì phát triển và mục tiêu đóng góp 30-35% lợi nhuận của Công ty.