30/07/2019 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Báo cáo tài chính Quý II/2019

Báo cáo tài chính riêng Quý II/2019 Báo cáo tài chính hợp nhất Quý II/2019 Công văn giải trình lợi nhuận chênh...

Xem thêm

30/07/2019 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Báo cáo tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm 2019

Báo cáo tình hình Quản trị 6 tháng đầu năm 2019

Xem thêm

01/07/2019 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Công bố đơn vị thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2019

Ngày 01/07/2019, Công ty CP Vinam đã ký hợp đồng kiểm toán số 0107/HĐKT với Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn Tài chính Kế toán và Kiểm toán...

Xem thêm

27/06/2019 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty CP Vinam tại TP Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Công ty CP Vinam tại TP Hồ Chí Minh

Xem thêm

10/06/2019 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Nghị quyết HĐQT về việc thành lập chi nhánh TP Hồ Chí Minh

Xem thêm