Thực phẩm tiệt trùng ăn liền

Gà tiệt trùng ăn liền

Cá tiệt trùng ăn liền

Trứng tiệt trùng ăn liền

Nhà máy sản xuất thực phẩm tại Quảng Ninh (Công ty CP công nghệ cao y tế và môi trường Hạ Long Tokyo)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nhà máy sản xuất thực phẩm tại Hà Tĩnh (Công ty TNHH Vinam Vũng Áng)

Nhà máy sản xuất thực phẩm tại Hậu Giang (Công ty CP công nghệ cao G7)