02/02/2018 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

Doanh thu tăng mạnh, có lãi trở lại trong năm 2017

Tại thời điểm cuối năm 2017, tổng tài sản của Công ty đạt hơn 115,6 tỷ đồng, gấp 1,85 lần so với đầu năm. Trong đó, nợ phải...

Xem thêm

31/01/2018 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

HNX: Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu CVN

File đính kèm

Xem thêm

24/01/2018 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

Chủ tịch HĐQT công ty cổ phần Vinam (CVN): “Tôi chưa nghĩ đến việc bán cổ phiếu CVN trong vòng 10 năm tới”

TBCKVN - Đó là lời khẳng định đầu tiên khi chúng tôi có cuộc gặp gỡ và trao đổi với ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT...

Xem thêm

24/01/2018 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

HNX: Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 50.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hà - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT - Mã...

Xem thêm

24/01/2018 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

Giấy Chứng nhận Đăng ký Chứng khoán thay đổi lần 2

File kèm theo

Xem thêm