04/12/2017 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

Nguyễn Thị Hà - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 50.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Hà - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT - Mã...

Xem thêm

27/11/2017 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

Đinh Thị Kim Dung - Thành viên HĐQT- đăng ký bán 23.100 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Đinh Thị Kim Dung - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên HĐQT - Mã chứng khoán: CVN - Số...

Xem thêm

27/11/2017 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

Nguyễn Thị Thu Hương - Thành viên BKS - đăng ký bán 10.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thị Thu Hương - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS - Mã chứng khoán: CVN - Số...

Xem thêm

15/11/2017 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

UBCKNN nhận được hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP VINAM

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP VINAM. Phương án...

Xem thêm

19/10/2017 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

CVN: Ông Hoàng Trung Kiên - Thành viên BKS - đã bán 23.500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Trung Kiên - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS - Mã chứng khoán: CVN ...

Xem thêm