20/09/2017 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

CVN: Ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đã mua 250.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Thắng - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - Mã chứng khoán: CVN -...

Xem thêm

20/09/2017 - Đăng bởi: a thắng - 0 bình luận

CVN: Ông Hoàng Trung Kiên - Thành viên BKS - đăng ký bán 23.500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Hoàng Trung Kiên - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS - Mã chứng khoán: CVN - Số lượng...

Xem thêm

15/09/2017 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

Nguyễn Thành Long - Thành viên HĐQT - đăng ký bán 97.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thành Long - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Ủy viên HĐQT - Mã chứng khoán: CVN - Số lượng...

Xem thêm

28/08/2017 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

CVN: Cổ đông lớn Huỳnh Cẩm Đoan đã mua 26.000 cp

File đính kèm

Xem thêm

18/08/2017 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - đăng ký mua 250.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quang Thắng - Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT, Giám đốc - Mã chứng khoán: CVN -...

Xem thêm