10/08/2017 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

Ông Nguyễn Quang Thắng - Chủ tịch HĐQT, Giám đốc đăng ký mua 250.000 CP

File đính kèm

Xem thêm

28/07/2017 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

Báo cáo tình hình quản trị bán niên 2017

File đính kèm

Xem thêm

04/07/2017 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

CVN: Cổ đông lớn Huỳnh Cẩm Đoan đã mua 20.500 cp

Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Huỳnh Cẩm Đoan - Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Cẩm Đoan -...

Xem thêm

03/07/2017 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

CVN: Cổ đông lớn Huỳnh Cẩm Đoan đã mua 30.000 cp

Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Cẩm Đoan - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 256.900 CP (tỷ lệ 7,9%) -...

Xem thêm

23/06/2017 - Đăng bởi: Vinam Media - 0 bình luận

CVN: Cổ đông lớn Huỳnh Cẩm Đoan đã mua 45.000 cp

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Huỳnh Cẩm Đoan - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 198.200 CP...

Xem thêm