CVN: CÔNG TY CỔ PHẦN VINAM

Slide 1
Máy móc thiết bị
Bất động sản
Nông nghiệp

Tin tức

Danh hiệu đạt được

Giới thiệu

Tiền thân là Công ty cổ phần Đầu Tư Tài Nguyên và Năng Lượng Việt Nam, được thành lập ngày 14/02/2007. Đến tháng 12/2009, Công ty đổi tên thành Công ty cổ phần Vinam, với vốn điều lệ ban đầu là 10 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh ban đầu chủ yếu là Xây dựng dân dụng, Bán buôn vật liệu xây dựng và tư vấn lập hồ sơ thầu. Từ năm 2016 Công ty thực hiện cơ cấu lại hoạt động kinh doanh chính chuyển hướng sang lĩnh vực đầu tư và thương mại, xây dựng lại đội ngũ quản lý phù hợp với tình hình mới và tên Công ty chính thức được thay đổi thành: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Vinam